Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku informatyka

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WS-INF-SU3
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku informatyka
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 1,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: informatyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
informatyka projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
informatyka Inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego
informatyka sieci komputerowe i systemy rozproszone
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu inżyniera, ocena na dyplomie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent specjalności Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne charakterystyczne dla kierunku Informatyka, a ponadto jest przygotowany do projektowania aplikacji internetowych i rozproszonych, modelowania i programowania multimedialnych i obiektowych systemów baz danych, identyfikacji, modelowania i wykorzystania w praktyce projektowania algorytmów i procesów eksploracji danych, projektowania, programowania i wdrażania systemów o charakterze hurtowni danych, administrowania i zarządzania systemami baz danych, projektowania zintegrowanych systemów informatycznych dla różnych organizacji.

W zależności od wybranej subspecjalności: znajomości i umiejętności stosowania w praktyce technologii i systemów bezpieczeństwa komputerowego oraz systemów wykrywania włamań, albo wykorzystania środowisk przetwarzania równoległego do modelowania komponentów zintegrowanych systemów informatycznych oraz identyfikacji i analizy środowisk przetwarzania rozproszonego dla celów zintegrowanych systemów zarządzania.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Efekty kształcenia dla kierunku informatyka, określone w załączniku nr 11 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą

nr 74/2012 Rady Wydziału Nauk Ścisłych z dnia 27.06.2012 w sprawie uchwalenia nowych planów i programów kształcenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia kierunek informatyka.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)