Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku matematyka stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WS-MAT-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku matematyka stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: matematyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ścisłych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadane świadectwo dojrzałości - ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat matematyki
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

Treści nauczania:

Efekty dla kierunku matematyka, określone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów (Dz. U. nr 253, poz. 1521) oraz program studiów określony uchwałą nr 50/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 25.04.2019 w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku matematyka (załącznik nr 1 do Uchwały)

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)