Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku administracja niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WZ-ADM-NU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku administracja niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: administracja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
administracja administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
administracja administracja europejska
administracja administracja gospodarcza
administracja administracja samorządowa
administracja zarządzanie publiczne
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister administracji
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki w szkole doktorskiej oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku administracja, określone w załączniku nr 2 do Uchwały nr 45/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku administracja oraz Uchwałą nr 28/2019 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planów studiów, a także Obwieszczenie Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 17 maja 2021 r. o sprostowaniu omyłek w programie studiów dla kierunku administracja.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku administracja, określone w załączniku nr 1 do Uchwały nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 61/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia na kierunku administracja, określone w załączniku nr 1 do Uchwały nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 46/2015 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2014/2015

Efekty kształcenia na kierunku administracja, określone w załączniku nr 1 do uchwały nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 64/2012 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)