Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku logistyka niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WZ-LOG-NL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku logistyka niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: logistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
logistyka logistyka w przedsiębiorstwie
logistyka zarządzanie procesami logistycznymi
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ranking punktów uzyskanych z egzaminów maturalnych spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat logistyki
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku logistyka, określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 46/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku logistyka.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku logistyka, określone w załączniku nr 3 do Uchwały nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 69/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2014/2015

Efekty kształcenia dla kierunku logistyka, określone w załączniku nr 3 do uchwały nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 28/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwała nr 63/2012 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia palnów studiów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)