Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WZ-ZAR-NU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie niestacjonarne
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: zarządzanie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zarządzanie zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
zarządzanie zarządzanie w logistyce
zarządzanie zarządzanie w sporcie
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy semestr zarządzania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister zarządzania
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz do szkoły doktorskiej.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 106/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku zarządzanie oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2020/2021

Efekty uczenia się dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku zarządzanie.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w Załączniku nr 17 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 63/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku nr 17 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 44/2015 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2014/2015

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku nr 17 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 62/2012 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)