Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów I stopnia na kierunku zarządzanie stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WZ-ZAR-SL
Nazwa: Program studiów I stopnia na kierunku zarządzanie stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: zarządzanie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zarządzanie zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
zarządzanie zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie biznes międzynarodowy
zarządzanie zarządzanie przedsiębiorstwem
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2015/2016 - ...

Ranking punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminów maturalnych w przypadku kandydatów z "nową maturą" oraz z części ustnej i pisemnej egzaminów dojrzałości w przypadku kandydatów ze "starą maturą" spośród dwóch wybranych przedmiotów: geografia, historia, język obcy, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2014/2015

Ranking punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminów maturalnych w przypadku kandydatów z "nową maturą" oraz z części ustnej i pisemnej egzaminów dojrzałości w przypadku kandydatów ze "starą maturą" spośród dwóch wybranych przedmiotów: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat zarządzania
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku zarządzanie.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku nr 17 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 70/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2014/2015

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku nr 17 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 62/2012 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)