Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie stacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: UPH-WZ-ZAR-SU
Nazwa: Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie stacjonarne
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: zarządzanie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zarządzanie zarządzanie finansami i rachunkowość
zarządzanie zarządzanie w logistyce
zarządzanie zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
zarządzanie zarządzanie w sporcie
zarządzanie zarządzanie w turystyce
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od Z2019/2020) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (od Z2012/2013 do L2018/2019) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Pierwszy semestr zarządzania sp. zarządzanie finansami i rachunkowość Pierwszy semestr zarządzania sp. zarządzanie w logistyce Pierwszy semestr zarządzania sp. zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem pierwszy semestr zarządzania sp.zarządzanie w sporcie trzeci semestr zarządzania sp.zarządzanie w sporcie Pierwszy semestr zarządzania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister zarządzania
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz do szkoły doktorskiej.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 106/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany w procentowym udziale dyscyplin dla kierunku zarządzanie oraz ustalenia programu studiów dla tego kierunku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - Semestr letni 2020/2021

Efekty uczenia się dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku zarządzanie.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr letni 2018/2019

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w Załączniku nr 17 do Uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony Uchwałą nr 63/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr letni 2016/2017

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku nr 17 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 44/2015 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2012/2013 - Semestr letni 2014/2015

Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie, określone w załączniku nr 17 do uchwały nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz program studiów określony uchwałą nr 62/2012 Rady Wydziału Zarządzania z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)