Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

program zawodowych studiów politologii, st. niestacj. 05-06

Informacje o programie studiów

Kod: WH-POL-N-05-06
Nazwa: program zawodowych studiów politologii, st. niestacj. 05-06
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia (wyższe studia zawodowe)
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: politologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Humanistyczny (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat politologii
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku politologia mogą być zatrudnieni na stanowiskach w administracji państwowej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II-go stopnia. Prawo do ubiegania się o uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Treści nauczania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 roku (Dz.U.Nr 164, poz. 1166) w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomu kształcenia.

Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)