Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów niestacjonarnych dla kierunku pedagogika

Informacje o programie studiów

Kod: WH-Ped-N-05-06
Nazwa: Program studiów niestacjonarnych dla kierunku pedagogika
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: studia 5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: pedagogika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
pedagogika animator i menedżer kultury
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Humanistyczny (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pełne drzewo etapów zostało ukryte ze względu na jego rozmiar.

pokaż
Możesz również przeglądać strukturę etapów rozpoczynając od jednego z korzeni poniżej i wybierając kolejne etapy na następnych stronach:
Dziesiąty semestr pedagogiki zs. animator i menedżer kultury Dziewiąty semster pedagogiki zs. animator i menedżer kultury Trzeci semestr pedagogiki zs. kulturalno-oświatowa Czwarty semestr pedagogiki zs. kulturalno-oświatowa Ósmy semestr pedagogiki zs. kulturalno-oświatowa Pierwszy semestr pedagogiki z/s pedagogika z plastyką Pierwszy semestr pedagogiki sp. przysposobienie obronne i obrona cywilna Pierwszy semestr pedagogiki sp. kulturalno-oświatowa Pierwszy semestr pedagogiki sp. kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne Pierwszy semestr pedagogiki sp. opiekuńczo-wychowawcza

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadane świadectwo dojrzałości, "nowa matura" - ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym, "stara matura" - rozmowa kwalifikacyjna.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 144, poz.1401). Standardy nauczania dla kierunku pedagogika obejmują wymagania ogólne gdzie zawarta jest łączna liczba godzin, sylwetka absolwenta, wymiar godzinowy realizowanej praktyki, grupy przedmiotów, przedmioty i ich minimalne obciążenia godzinowe, treści programowe przedmiotów: kształcenia podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia ogólne.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)