Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program dla kierunku biologia studia magisterskie jednolite stacjonarne 05-06

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: WR-BIO-S-05-06
Nazwa: Program dla kierunku biologia studia magisterskie jednolite stacjonarne 05-06
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: biologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
biologia biologia z analityką
biologia biologia nauczycielska
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
  • magister
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r, w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz.U. Nr 116, poz.1004, zał.Nr 6).Standardy określają wymagania ogólne,w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, z podziałem na przedmioty: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbywania praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)