Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

Kod: WR-BIO-SL
Nazwa: Program studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: biologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
biologia biologia z analityką
biologia biologia z przyrodą
biologia biologia eksperymentalna z biotechnologią
biologia biologia środowiska z ekoturystyką
biologia biologia waloryzacja przyrodnicza
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Ranking punktów z egzaminów maturalnych ("nowa matura") lub egzaminów dojrzałości ("stara matura") spośród dwóch wybranych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.Nr 164, poz. 1166). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz 2110).

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)