Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów drugiego stopnia na kierunku biologia

Informacje o programie studiów

Kod: WR-BIO-SU
Nazwa: Program studiów drugiego stopnia na kierunku biologia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: biologia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
biologia biologia nauczycielska
biologia biologia z analityką
biologia zarządzanie środowiskiem
biologia biologia środowiska z ekoturystyką
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie dyplomu licencjata kierunku biologia lub kierunków pokrewnych, dyplomu inżyniera kierunków pokrewnych.W przypadku innych kierunków studiów- obowiązuje pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.Nr 164, poz. 1166). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz 2110).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)