Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku zootechnika

Informacje o programie studiów

Kod: WR-ZOO-SI
Nazwa: Program studiów pierwszego stopnia na kierunku zootechnika
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3,5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
zootechnika agrokonsulting
zootechnika hodowla i użytkowanie koni
zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
zootechnika hipologia
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Przyrodniczy (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadane świadectwo dojrzałości, "nowa matura" - ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym, "stara matura" - ranking punktów uzyskanych na egzaminie dojrzałości.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier zootechniki
Uprawnienia zawodowe:

Posiadane kwalifikacje umożliwiają zajmowanie stanowisk wymagających wykształcenia wyższego zawodowego. Absolwent jest przygotowany do prcy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.

Absolwentów studiów inżynierskich kierunku zootechnicznego charakteryzują: umiejętność i sprawność działania w zakresie hodowli i chowu, żywienia, użytkowania zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, organizowania procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej, stosowania postępu naukowo-technicznego i technologicznego, organizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych, dokonywania analizy ekonomicznej opłacalności produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz wyboru najwłaściwszego wariantu jej doskonalenia przy zastosowaniu środków informatycznych, oddziaływania i doradztwa terenowego związanego z rozwojem reprezentowanej przez siebie doscypliny zawodowej

Dalsze studia:

Możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166, zał. Nr 118 z późniejszymi zmianami).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)