Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka

Informacje o programie studiów

Kod: WS-MAT-SL
Nazwa: Program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: studia 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: matematyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
matematyka matematyka finansowa
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadane świadectwo dojrzałości - ranking punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • licencjat matematyki
Uprawnienia zawodowe: (tylko po angielsku)

Those graduates who specialize in financial and actuarial mathematics, in addition to the basic knowledge of mathematics they have acquired in the course of the studies, are competent to apply stochastic methods for investment purposes, calculate financial risk, compute insurance premiums, draw up profit and loss statements, build mathematical models applicable in finance, solve specific problems as regards financial markets as well as operation of banks and insurance companies.. They are prepared to enter for the stock broker and/or actuary qualifying examination.

Dalsze studia:

możliwość podjęcia studiów podyplomowych i ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełaniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164 z dnia 13 września 2007 r. poz.1166).

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)