Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Program studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka

Informacje o programie studiów

Kod: WS-MAT-SU
Nazwa: Program studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: studia 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: matematyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
matematyka matematyka w finansach i ekonomii
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk Ścisłych (od L1997/1998) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia w przypadku absolwentów tych samych lub pokrewnych kierunków obejmuje ranking ocen z dyplomów. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się wyłącznie: na kierunek pedagogika zs. edukacja wieku dziecięcego absolwenci kierunku pedagogika specjalność przedszkolna lub wczesnoszkolna.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister matematyki
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

- możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie; - możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku (Dz.U. Nr 164, poz. 1166) w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)