Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
administracja
  administracja
  administracja
  administracja (4)
  agroleśnictwo (1)
  agronomia (2)
  agronomia
  analityka z diagnostyką molekularną (1)
  Analiza danych (1)
  bezpieczeństwo informacyjne (1)
  bezpieczeństwo międzynarodowe (1)
  bezpieczeństwo narodowe (4)
  bezpieczeństwo wewnętrzne (4)
  bioinżynieria produkcji żywności (3)
  biologia (5)
  biologia sądowa
  biologia sądowa (1)
  chemia
  chemia (5)
  dietetyka (3)
  edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2)
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (4)
  Edukacja wczesnoszkolna
  filologia (11)
  filologia polska (4)
  gastronomia i hotelarstwo (1)
  gastronomia i hotelarstwo
  gospodarka przestrzenna (3)
  histora
  historia (5)
  informatyka (7)
  Inżynieria ekologiczna
  inżynieria procesów technologicznych (1)
  kierunek lekarski (1)
  kosmetologia (1)
  kryminologia (4)
  kryminologia stosowana (2)
  Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Kształcenie zintegrowane
  logistyka (4)
  logopedia (1)
  logopedia
  logopedia z audiologią (1)
  matematyka (3)
  menadżer produkcji i dystrybucji żywności (1)
  menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa (1)
  nauki o bezpieczeństwie (2)
   nauki o bezpieczeństwie (2)
   Ochrony informacji niejawnych
   Pedagogika
   pedagogika (4)
   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   pedagogika specjalna (4)
   Pedagogika specjalna (1)
   Pedagogika specjalna studia drugiego stopnia
   pielęgniarstwo (3)
   Podyplomowe Studia Administracji i Rozwoju Lokalnego
   Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   Podyplomowe Studia Logopedyczne (1)
   Podyplomowe studia w zakresie architektury krajobrazu (1)
   Podyplomowe Studia Zarządzanie Środowiskowe
   Podyplomowe studium Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody
   politologia
   prawo (2)
   Przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
   ratownictwo medyczne (2)
   rolnictwo (4)
   SD w dysc. historia (1)
   SD w dysc. nauki biologiczne (1)
   SD w dysc. nauki chemiczne (1)
   SD w dysc. nauki o bezpieczeństwie (1)
   SD w dysc. rolnictwo i ogrodnictwo (1)
   SD w dysc. zootechnika i rybactwo (1)
   Socjoterapia
   stosunki międzynarodowe
   Szkoła doktorska w dyscyplinie literaturoznawstwo (1)
   Szkoła doktorska w dyscyplinie nauki o zdrowiu (1)
   sztuki plastyczne (2)
   Technologia Produkcji Grzybów Jadalnych
   turystyka i rekreacja (3)
   turystyka i rekreacja
   turystyka i rekreacja
   zarządzanie (4)
   zarządzanie i marketing
   zoopsychologia z animaloterapią (2)
   zootechnika (2)
   zootechnika (4)
   żywienie człowieka i nauk konsumenckich
   Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
   kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)