Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów NS-ADM-SU-Asrs
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Punkty ECTS
ECTS
4
(L2017/2018 - L2018/2019)
3
(L2020/2021 - L2021/2022)
4
(L2022/2023 - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-5e0dac1d7 (2024-07-01)