Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie działalności e-commerce NS-LOG-SU-ECL-PDEC
Reguły punktacji przedmiotu

UPH-WZ-LOG-SU - Program studiów II stopnia na kierunku logistyka stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
UPH-WZ-LOG-SU
Program studiów II stopnia na kierunku logistyka stacjonarne
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(L2021/2022 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-09ffcd8d3 (2023-10-16)