Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne NS-ZAR-NU-PC
Reguły punktacji przedmiotu

UPH-WZ-ZAR-NU - Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
UPH-WZ-ZAR-NU
Program studiów II stopnia na kierunku zarządzanie niestacjonarne
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(L2019/2020 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)