Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe W4-PRA-SJ-PFN
Reguły punktacji przedmiotu

UPH-W4-PRA-SJ - Program studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
UPH-W4-PRA-SJ
Program studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo stacjonarne
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(L2021/2022 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)