Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty e-administracji WZ-ADM-SU-PAEA
Reguły punktacji przedmiotu

UPH-WZ-ADM-SU - Program studiów II stopnia na kierunku administracja stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
UPH-WZ-ADM-SU
Program studiów II stopnia na kierunku administracja stacjonarne
Punkty ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(Z2017/2018 - L2017/2018)
5
(Z2018/2019 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)