Uniwersytet w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rej. na przedmioty obowiązkowe dla studentów 2 sem. studiów niest.-LOGISTYKA I STOP. W4-LOG-NL-2_L22_23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

L2022/2023 - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
L2022/2023
NS-LOG-NL-EKOL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Globalne i regionalne zagrożenia ekologiczne

2.Założenia koncepcyjne ekologistyki

3. Procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w gospodarce:

4. Cyrkulacja dóbr fizycznych w gospodarce

5. Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami:

6. Charakterystyka jakości i klasyfikacja odpadów

7. Bilanse ekologiczne w systemach logistycznych

8. Implementacja i obszary zastosowań ekobilansowania

9.Projektowanie wyrobów zorientowane na recykling:,metodologia

10. System zarządzania środowiskiem wg ISO 14001, ekozarządzania i audytu EMAS

11. Ekologistyka stałych odpadów komunalnych (SOK)

12 Kolejność i zakres integracji systemu ekologistyki SOK oraz recykling SOK

13. Recykling odpadów niebezpiecznych

14. Ekologistyka odpadów medycznych, zużytych samochodów

15. Ekologistyka zużytych urządzeń elektronicznych i artykułów gospodarstwa domowego, zużytych opakowań

16. Ekologistyka utylizacji odpadów, usuwania zużytych opakowań

Strona przedmiotu
NS-LOG-NL-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Statystyka jako nauka, podstawowe pojęcia statystyczne. Cele, przedmiot i zakres badania statystycznego.Prezentacja tabelaryczna i graficzna wyników obserwacji statystycznej oraz struktury zjawisk gospodarczo-społecznych.

Klasyczne i pozycyjne miary położenia. Miary zróżnicowania asymetrii

Interpretacja ekonomiczna charakterystyk rozkładu. Zmienne losowe i ich podstawowe rozkłady. Rozkłady statystyk z próby. Podstawy teorii estymacji

Rodzaje, weryfikacja hipotez statystycznych. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. Funkcja regresji I rodzaju Pojęcie szeregu dynamicznego i jego rodzaje

Strona przedmiotu
NS-LOG-NL-T
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NS-LOG-NL-ZKI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NS-LOG-NL-ZPIU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NS-LOG-NL-ZW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2d972b65e (2024-04-03)