Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rej. na przedmioty obowiązkowe dla studentów 2 sem. studiów niest.-ZARZADZANIE II STOP. W4-ZAR-NU-2_L22_23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

L2022/2023 - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
L2022/2023
NS-ZAR-NU-MF2-AiWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NS-ZAR-NU-MF1-ASZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje spektrum zagadnień z zakresu audytu systemów zarządzania.

Strona przedmiotu
NS-ZAR-NU-PC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią zajęć są zagadnienia zawarte w księdze pierwszej kodeksu cywilnego "część ogólna".

Strona przedmiotu
NS-ZAR-NU-MF2-RP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NS-ZAR-NU-RZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania

2. Centra odpowiedzialności

3. Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna

4. Rachunkowość zarządcza strategiczna a planowanie i controlling strategiczny

5. Istota i klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania

6. Operacyjne systemy rachunku kosztów

7. Podstawowe i złożone procedury kalkulacyjne kosztów

8. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych

9. Rachunek kosztów zmiennych jako źródło informacji do podejmowania decyzji zarządczych

10. Operacyjne budżetowanie kosztów

11. Organizacja i metodyka operacyjnego controllingu kosztów

12. Wykorzystanie informacji o kosztach w wybranych obszarach decyzyjnych

Strona przedmiotu
NS-ZAR-NU-MF1-ZKKP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Istota i znaczenie kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.

2. Struktura i podział kompetencji.

3. Identyfikacja i analiza obszarów zarządzania kompetencjami zawodowymi kadr w przedsiębiorstwie.

4. Kompetencje indywidualne i organizacji.

5. Tworzenie tabel kompetencyjnych.

6. Kompetencje o najwyższej wartości dla przedsiębiorstwa.

7. Profilowanie kompetencji.

8. Wykorzystywanie narzędzi do badania kompetencji pracowników.

9. Kompetencyjne skale obserwacyjne.

10. Karty, testy, oceny kompetencji.

11. Metodologia wdrażania systemu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie.

12. Standaryzacja opisów.

13. Przykładowe narzędzia zarządzania kompetencjami kadr przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
NS-ZAR-NU-MF2-ZPI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)