Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty obowiązkowe dla stud. 1sem rolnictwa IIst WR-ROL-SU-S1_l22_23

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

L2022/2023 - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
L2022/2023
WR-ROL-SU-AF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Agrofizyka obejmuje poznanie procesów fizycznych oraz właściwości materiałów istotnych dla zrównoważonej produkcji rolniczej oraz nowoczesnych technologii przetwórczych, a zwłaszcza oddziaływania fizyczne i fizykochemiczne zachodzące w układach: gleba-roślina-atmosfera oraz gleba-roślina-maszyna-płody rolne, ze szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska oraz jakości surowców i produktów przeznaczonych na cele żywnościowe i nieżywnościowe.

Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-AI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody spektroskopowe.

Metody chromatograficzne.

Metody elektroanalityczne.

Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-DR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-E
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do przedmiotu. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu filozofii, ekologii, sozologii, bioetyki Przyczyny wyodrębnienia się ekofilozofii jako odrębnej dziedziny wiedzy.

Ekologia głęboka

Prekursorzy Henryka Skolimowskiego

Koncepcja Henryka Skolimowskiego

Filozofia Al. Gore’a

Ekofeminizm i pozostałe nurty

Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-GNA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Gospodarka nawozowa" obejmuje poznanie zasad racjonalnego gospodarowania składnikami pokarmowymi dla roślin w gospodarstwie rolnym, z uwzględnieniem zmienności warunków lokalnych, uwarunkowań prawnych oraz wymagań w zakresie ilości i jakości uzyskiwanego plonu. Kluczowym aspektem jest poznanie wymagań w zakresie obrotu nawozami, począwszy od etapu prac wdrożeniowych do ich produkcji na terenie Unii Europejskiej (lub ich wprowadzenia na teren Wspólnoty) do momentu aplikacji w uprawach roślin. Studenci poznają zasady przygotowania planów nawozowych oraz sposoby kontroli przyjętych rozwiązań w zakresie nawożenia.

Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-IM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Integrowana ochrona roślin.

Integrowane metody zwalczania chorób i szkodników roślin rolniczych

Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-ORR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i terminy związane z odmianoznawstwem. Struktura organizacyjna oceny odmian roślin uprawnych. Badania rejestrowe odmian – badania OWT (odrębność, wyrównanie, trwałość). Badania rejestrowe odmian – badania WGO (wartość gospodarcza odmian). Porejestrowe badania wartości gospodarczej odmian – Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe PDO i PDOiR: plonowanie odmian, podstawowe cechy użytkowe odmian, cechy jakościowe, cechy odpornościowe. Uwarunkowania i

możliwości doboru odmian roślin rolniczych w kraju i na obszarze województw w określonych warunkach gospodarowania.

Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-PB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WR-ROL-SU-ZR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)