Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja testowa semestr letni 2018/2019 Chemia III Inżynierska WS-CH-SI-S6-L1819

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

L2018/2019 - Semestr letni 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
L2018/2019
WS-2-CH-SI-AŚROD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Ocena pracowników inżynieryjno-technicznych (ankiety) - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazywane treści modułu będą dotyczyły m.in.: klasyfikacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sposobów oczyszczania, analizy poszczególnych form specjacyjnych, wykorzystania biowskaźników, zielonej chemii analitycznej i zrównoważonego rozwoju.

Strona przedmiotu
WS-2-CH-SI-BICHM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Ocena pracowników inżynieryjno-technicznych (ankiety) - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej chemii medycznej takimi jak: klasyfikacja leków, źródła leków, teoria receptorów, mechanizm działania leków, projektowanie leków i obrazowanie medyczne.

Na zajęciach laboratoryjnych student wykonuje analizę i syntezę wybranych leków przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych oraz wydziela związki z materiałów naturalnych.

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami chemii bionieorganicznej dotyczącymi m.in. działania ważnych dla życia biopierwiastków, funkcją w żywym organizmie związków organicznych oddziałujących jako bioligandy z jonami metali oraz rolą metali we współczesnej medycynie.

Strona przedmiotu
WS-2-CH-SI-IMACH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Ocena pracowników inżynieryjno-technicznych (ankiety) - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WS-2-CH-SI-PD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WS-2-CH-SI-PIAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Ocena pracowników inżynieryjno-technicznych (ankiety) - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie aspektów chemicznych w przemyśle kosmetycznym z uwzględnieniem surowców oraz wyrobów gotowych a także nabycie umiejętności w preparatyce laboratoryjnej tworzenia receptur i analityki surowców i wyrobów gotowych.

Strona przedmiotu
WS-2-CH-SI-SMIZO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Ocena pracowników inżynieryjno-technicznych (ankiety) - godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody wyznaczania struktury związków organicznych przy użyciu metod spektroskopowych: spektroskopii elektronowej, oscylacyjnej, magnetycznego rezonansu jądrowego i spektrometrii mas.

Strona przedmiotu
WS-2-CH-SI-TCH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Ocena pracowników inżynieryjno-technicznych (ankiety) - godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe prawa i zasady technologiczne

Ekonomia procesu technologicznego

Operacje i procesy jednostkowe

Schematy technologiczne

Bilanse materiałowe i cieplne procesów technologicznych

Surowce technologiczne, kryteria oceny jakości surowców i produktów

Baza surowcowa dla technologii organicznej i nieorganicznej

Przykłady złożonych technologii

Ekologia i jej związek z dziedziną technologii

Regulacje prawne w przemyśle chemicznym

Technologia nowoczesnych materiałów syntetycznych

Współczesne trendy w technologii chemicznej

Rozdział mieszanin dwuskładnikowych metodą rektyfikacji

Analiza materiałowa i cieplna

Metody rozdrabniania i sposoby oznaczenia stopnia rozdrobnienia materiałów

Stosowanie złożonych metod pomiarowych w analizie przemysłowej

Technologie materiałów specjalnego przeznaczenia

Technologie bezodpadowe i procesy biotechnologiczne

Kataliza przemysłowa

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)