Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybierz rejestrację

Filtruj po jednostce

Wyświetlanych jest pierwszych 30 elementów tabeli ... pokaż więcej | pokaż wszystko
Jednostka organizacyjnaarrow_drop_up Nazwa i kod rejestracji Status Akcje
Instytut Historii [W202000000] REJESTRACJA TESTOWA [HU-HIS-SL-TEST] A - aktywna wybierz
Instytut Informatyki [W303000000] Rejestracja na przedmiot seminarium mag. dla studentów studiów stac. II stopnia - informatyka [WS-INF-SU-SEMZ2122] A - aktywna wybierz
Instytut Informatyki [W303000000] test [WS-inf-0] P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa [W201000000] Rejestracja na drugi język obcy filologia st. stacjonarne w roku akad. 2022/23 [HU-FIL-FA-SL-JO22-23] A - aktywna wybierz
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa [W201000000] Rejestracja na przedmioty obowiązkowe - I rok sp. język angielski w biznesie z translatoryką sem. 2 [W2-FA-SL-2-L2022-23] A - aktywna wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] I tura [NS-ADM0NL-S5-MF] P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na moduły fakultatywne ADM II stopień niestacjonarne [NS-ADM-NU-S3(21-22)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na moduły fakultatywne ADM II stopień stacjonarne [NS-ADM-SU-S3(21-22)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na moduły specjalnościowe ADM - stacjonarne [NS-ADM-SL-S5(21-22)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na moduły specjalnościowe ADM niestacjonarne [NS-ADM-NL-S5(21-22)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na proseminarium-niestacjonarne [NS-ADM-NU-S2(20-21)] A - aktywna wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na proseminarium-stacjonarne [NS-ADM-SU-S2(20-21)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na przedmiot kierunkowy do wyboru II (stacjonarne) [NS-ADM-SL-S4(20-21)] P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na przedmioty kierunkowe do wyboru I (ADM niestacjonarne) [NS-ADM-NL-S3(21-22)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na przedmioty kierunkowe do wyboru I (ADM stacjonarne) [NS-ADM-SL-S3(21-22)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na przedmioty kierunkowe do wyboru II (niestacjonarne) [NS-ADM-NL-S4(20-21)] P - w przygotowaniu wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na przedmioty obowiazkowe dla studentów drugiego sem. kierunku prawo w sem. L2022/2023 [W4-PRA-SL-2_L22_23] A - aktywna wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na przedmioty w języku angielskim ADM I niestacjonarne [NS-ADM-NL-S5-PJA2122] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na przedmioty w języku angielskim ADM I stacjonarne [NS-ADM-SL-S5-PJA2122] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium ADM II niestacjonarne [NS-ADM-NU-S3(22-23)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium ADM II stacjonarne [NS-ADM-SU-S3(22-23)] A - aktywna wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium dyplomowe ADM niestacjonarne (21-22) [NS-ADM-NL-SD] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium dyplomowe ADM stacjonarne (21-22) [NS-ADM-SL-SD] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium dyplomowe ST 22-23 [NS-ADM-SL-SD(22-23)] A - aktywna wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium dyplomowe st. niestacjonarne [WZ-ADM-NL-LIC(1920)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium dyplomowe st. stacjonarne [WZ-ADM-SL-LIC(1920)] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium mgr NST lato22-23 [NS-ADM-NU-SM] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium mgr ST lato22-23 [NS-ADM-SU-SM] Z - zakończona wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na seminarium NST 22-23 [NS-ADM-NL-SD(22-23)] A - aktywna wybierz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji [W403000000] Rejestracja na specjalności na kierunku administracja - stacjonarne [WZ-ADM-SL-SP-S4-1920] P - w przygotowaniu wybierz
następna strona
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)