Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 11 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki.

14.01.2022

UWAGA STUDENCI


Od 17 stycznia 2022 roku ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych

Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:

1. Administracja (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
2. Agrolesnictwo (sem. 2),
3. Bezpieczeństwo informacyjne (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
4. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
5. Dietetyka (sem. 2),
6. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 2),
7. Gospodarka przestrzenna (sem. 2 i sem. 4),
8. Kryminologia (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
9. Logistyka (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
10. Rolnictwo (sem. 2),
11. Turystka i rekreacja (sem. 2 i sem. 4),
12. Zarządzanie (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
13. Zoopsychologia z animaloterapią (sem. 2 i sem. 4)
14. Zootechnika (sem. 2)


Nauki społeczne:

1. Agroleńictwo (sem. 4),
2. Biologia sądowa (sem. 4),
3. Chemia (sem. 4),
4. Dietetyka (sem. 4),
5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 2),
6. Filologia (sem. 6),
7. Filologia polska (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć,
8. Historia (sem. 4) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć,
9. Informatyka (sem. 4),
10. Inżynieria procesów technologicznych (sem. 2),
11. Matematyka (sem. 4),
12. Rolnictwo (sem. 4),
13. Zootechnika (sem. 4)

Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia/jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:

1. Administracja (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 2),
3. Logistyka (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
4. Prawo (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
5. Zarządzanie (sem. 2) - studenci wybierają dwa rodzaje zajęć

Nauki społeczne:

1. Biologia (sem. 4)
2. Chemia (sem. 3)
3. Dietetyka (sem. 4)
4. Filologia (sem. 4) studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
5. Filologia polska (sem. 2),
6. Historia (sem 2),
7. Informatyka (sem. 3),
8. Rolnictwo (sem. 3),
9. Zootechnika (sem. 3)

Obowiązuje wybór jednych zajęć z danej dziedziny nauki z listy według załączonego wykazu. W przypadku kierunków, które maja obowiązek wybrać dwa rodzaje zajęć, jest to wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu.

Zapisy trwają do 30 stycznia 2022 r.

UWAGA: Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w planie studiów.19.10.2020
Uwaga Studenci !!!


Ważne zmiany od 1 stycznia 2022 r. w przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. Do 31 grudnia 2021 kwota ta wynosiła 528 zł netto.28.12.2021

Uwaga studenci!


Dotyczy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Przypominamy o konieczności realizacji szkolenia bibliotecznego.

Od 4 stycznia 2022 od godziny 14:00 roku dostępny jest on-line test ze szkolenia bibliotecznego. https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy

W celu uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego należy w terminie do 14 lutego 2022 roku do godziny 10:00 rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Biblioteki Głównej będą wpisywać zaliczenie w systemie USOS.

Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG mail infobib@uph.edu.pl tel. 25 643 17 48.

10.12.2021

Mobilny USOS UPH jest już dostępny w sklepie Google.
18.10.2021

Rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy na studia w ramach program Erasmus+ w semestrze letnim 2021/ 2022


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 05.11.2021 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/22) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Nauk Humanistycznych – dr Rafał Kozak: rafal.kozak@uph.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych - dr Bartłomiej Suchodolski: bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl,
dr Ola Bareja-Wawryszuk: ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr Renata Modzelewska-Łagodzin: renata.modzelewska-lagodzin@uph.edu.pl
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - dr Krystian Tarczyński: krystian.tarczynski@uph.edu.pl

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Omieciuch: joanna.omieciuch@uph.edu.plDalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.

05.10.2021

Uwaga studenci studiów stacjonarnych


Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonali zapisów na zajęcia, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Studentom kierunku Turystyka i rekreacja przypominamy o konieczności wyboru dwóch zajęć z dziedziny nauk humanistycznych, które zgodnie z programem studiów mają obowiązek realizować w semestrze zimowym.

Zmiany/zapisu zajęć należy dokonać w terminie do 08 października 2021 r. do godz. 10:00.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system USOSweb DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie kliknąć „żetonowe”.

Poniżej przypominamy wykaz kierunków, na których obowiązuje wybór zajęć w semestrze zimowym 2021/2022: Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
1. Biologia sądowa (sem. 3),
2. Chemia (sem. 3),
3. Informatyka (sem. 3),
4. Inżynieria procesów technologicznych (sem. 3),
5. Matematyka (sem. 3),
6. Ratownictwo medyczne (sem. 3).

Nauki społeczne:
1. Filologia (sem. 5)


Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3)
2. Biologia (sem. 3),
3. Chemia (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3),
5. Gospodarka przestrzenna (sem. 2),
6. Informatyka (sem. 3),
7. Kryminologia (sem. 3),
8. Rolnictwo (sem. 2),
9. Turystyka i rekreacja (sem. 3) – studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
10. Zootechnika (sem. 2).

Nauki społeczne:
1. Filologia polska (sem. 3),
2. Historia (sem. 3).28.09.2021

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego


W dniach 30.09.2021 r. – 10.10.2021 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie UsosWeb.
Rozpoczną się one o godz. 8.00.
Wszyscy studenci drugiego roku (sem. 3) studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Osoby, które z ważnych powodów nie zapiszą się w systemie UsosWeb proszone są o kontakt mailowy - ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Osoby zainteresowane realizacją zajęć wychowania fizycznego poprzez jazdę konną (liczba miejsc ograniczona) zapisują się do grup mailowo – paulina.kiwacz@uph.edu.pl

16.09.2021

UWAGA STUDENCI!


16.09.2021 r. W dniu 16 września 2021 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.

UWAGA !!!
Aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 23:59, po tej godzinie system zostanie zamknięty (uwaga do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 15 października 2021 r.

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu. Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 15 października 2021 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga
Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

16.09.2021

UWAGA DOKTORANCI!


W dniu 16 września 2021 roku od godziny 13:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.


Stypendium rektora należy złożyć w formie papierowej do dnia 30 października 2021 r.(wzór określa załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.


W przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkursu. Jest określony ścisły termin, do którego należy złożyć kompletny wniosek, tj. 30 października 2021 r. Wszystkie dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga
Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty, które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

16.09.2021

UWAGA STUDENCI!


Trwają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych


Studenci kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
1. Biologia sądowa (sem. 3),
2. Chemia (sem. 3),
3. Informatyka (sem. 3),
4. Inżynieria procesów technologicznych (sem. 3),
5. Matematyka (sem. 3),
6. Ratownictwo medyczne (sem. 3).


Nauki społeczne:
1. Filologia (sem. 5).


Studenci kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 mają w programie studiów przewidziane do realizacji zajęcia do wyboru z dziedzin:

Nauki humanistyczne:
1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (sem. 3)
2. Biologia (sem. 3),
3. Chemia (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3)
5. Gospodarka przestrzenna (sem. 2),
6. Informatyka (sem. 3),
7. Kryminologia (sem. 3),
8. Rolnictwo (sem. 2),
9. Turystyka i rekreacja (sem. 3) – studenci wybierają dwa rodzaje zajęć
10. Zootechnika (sem. 2).


Nauki społeczne:
1. Filologia polska (sem. 3),
2. Historia (sem. 3).


Obowiązuje wybór jednych zajęć z danej dziedziny nauki z listy według załączonego wykazu


Zapisy trwają do 30 września 2021 r.
UWAGA: Należy wybrać zajęcia z listy, takie które nie są przewidziane do realizacji w planie studiów.

Jednocześnie informujemy, że po 22 września br. planowane jest uzupełnienie oferty zajęć z dziedziny nauk społecznych o zajęcia prowadzone w języku angielskim.

01.09.2021

UWAGA STUDENCI!


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) informujemy, że legitymacje studenckie pozostają ważne - bez konieczności przedłużania ich ważności - do dnia 14 października 2021 r.

03.08.2021

UWAGA!


Student , który aplikuje w systemie USOS o przyznanie stypendium, musi zwrócić szczególną uwagę na etap studiów na którym składa wniosek – jeżeli chce otrzymać stypendium od października 2021 rok, aplikowanie musi być zrobione na semestrze zimowym 2021/2022.


26.07.2021

UWAGA!


W najbliższym czasie sukcesywnie będą wycofywane serwisy uwierzytelniania cas.uph.edu.pl oraz cas2.uph.edu.pl. Zastąpi je jednolity system login.uph.edu.pl. W pierwszej kolejności będą korzystały z niego aplikacje webowe Usosweb, Apd, Ankieter a następnie poczta.uph.edu.pl na platformie Google. Z chwilą jego wprowadzenia będzie obowiązywał 30 dniowy okres ważności hasła, które po wygaśnięciu będzie musiało zostać zmienione.


16.07.2021

Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022


Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, z zastrzeżeniem iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie. W dniu 19 lipca 2021 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.

Uwaga !!!

Studenci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2021 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.


Oryginały wniosków wraz z załącznikami będą przyjmowane w następujący sposób:
  1. osobiście,
  2. korespondencyjnie,
  3. poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej, która znajduje się w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów. Dokumenty należy złożyć zabezpieczone w kopercie, na której powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko studenta, numer albumu, rok studiów, kierunek studiów/wydział. Dokumenty ze skrzynki podawczej będą wyjmowane na bieżąco, co najmniej raz dziennie i ostemplowane pieczęcią z datą przyjęcia dokumentów.
W przypadku składania wniosków osobiście, student zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej, tj. osłony nosa i ust, student zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. Dodatkowo student musi posiadać własny długopis.

Pracownicy Sekcji prowadzą Rejestr wizyt w biurze. UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o przyznanie stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnoprawnych będzie podany w późniejszym czasie.

16.07.2021

Informacja na temat sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022


Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami, złożyć do dnia 15 października 2021 roku w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, z zastrzeżeniem iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie. W dniu 19 lipca 2021 roku od godziny 12:00 w systemie USOSweb zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 15 października 2021 r.
Uwaga !!!

Doktoranci, którzy we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wykazują dochód z gospodarstwa rolnego - zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb możliwe będzie po 23 września 2021 r., czyli po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.


Oryginały wniosków wraz z załącznikami będą przyjmowane w następujący sposób:
  1. osobiście,
  2. korespondencyjnie,
  3. poprzez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej, która znajduje się w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów. Dokumenty należy złożyć zabezpieczone w kopercie, na której powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko studenta, numer albumu, rok studiów, kierunek studiów/wydział. Dokumenty ze skrzynki podawczej będą wyjmowane na bieżąco, co najmniej raz dziennie i ostemplowane pieczęcią z datą przyjęcia dokumentów.
W przypadku składania wniosków osobiście, doktorant zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony osobistej, tj. osłony nosa i ust, doktorant zobowiązany jest również do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. Dodatkowo doktorant musi posiadać własny długopis.

Pracownicy Sekcji prowadzą Rejestr wizyt w biurze. UWAGA! W Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów nie ma możliwości skorzystania z komputerów.

Termin rozpoczęcia aplikowania o przyznanie stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnoprawnych będzie podany w późniejszym czasie.

26.05.2021

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia w ramach program Erasmus+ 2021/ 2022


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 11.06.2021 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/22) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Nauk Humanistycznych – dr Rafał Kozak: rafal.kozak@uph.edu.pl,
Wydział Nauk Społecznych - dr Bartłomiej Suchodolski: bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl,
dr Ola Bareja-Wawryszuk: ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl,
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr Renata Modzelewska-Łagodzin: renata.modzelewska-lagodzin@uph.edu.pl,
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - dr inż. Emilia Rzążewska: emilia.rzazewska@uph.edu.pl,
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Omieciuch: joanna.omieciuch@uph.edu.pl,

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.


20.05.2021

Uwaga Studenci


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie informacyjne dotyczące nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Spotkanie odbędzie się 24 maja o godz. 12.00. Poznacie nowe możliwości, jakie daje program oraz dowiecie się więcej o zasadach realizacji i finansowania mobilności studentów, doktorantów i absolwentów. Spotkanie poprowadzi pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą - mgr Olga Jodełka. Zapraszamy do udziału!
Link do spotkania

27.04.2021

Uwaga Studenci


Informujemy, że z dniem 26 kwietnia br. (poniedziałek) została uruchomiona możliwość składania podań do Dziekana właściwego Wydziału poprzez system USOSweb. Tam też można zapoznać się z decyzją bez konieczności wizyty w dziekanacie.
Możliwość taka dotyczy tylko tych decyzji, które nie są decyzjami administracyjnymi w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje administracyjne takie jak decyzja o skreśleniu, decyzja stypendialna nadal będą przygotowywane i wydawane jak dotychczas.
Studenci, którzy chcą składać podania do dziekanatu w sposób tradycyjny, nadal mają taką możliwość.

15.04.2021

Uwaga Studenci
- Dotyczy studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy nie zaliczyli lub nie podeszli do testu z Przysposobienia bibliotecznego.


Od poniedziałku 19.04.2021 można rozwiązywać test z Przysposobienia bibliotecznego w formie drukowanej w Oddziale Informacji Naukowej BG.

Adres:
ul. ks. J. Popiełuszki 9
08-110 Siedlce (parter)
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-15:00; środa: 9:00- 17:00; sobota, niedziela: nieczynne.

Kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG - mail infobib@uph.edu.pl tel. 25643 17 48.


17.03.2021

Uwaga Studenci
- Dotyczy studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy nie zaliczyli lub nie podeszli do testu z Przysposobienia bibliotecznego.


Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną test z Przysposobienia bibliotecznego zostanie ponownie otwarty w najbliższym możliwym terminie. Proszę śledzić komunikaty na stronie Biblioteki i USOS.

Kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG - mail infobib@uph.edu.pl tel. 25643 17 48.


19.02.2020

Uwaga Studenci
- Dotyczy studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich


Przypominamy o konieczności realizacji Przysposobienia bibliotecznego - drugi termin.
Test on-line z Przysposobienia bibliotecznego (E-szkolenia) będzie dostępny od 23 lutego 2021 roku od godziny 10:00, do 12 marca 2021 roku do godziny 10:00 https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy.

Kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG - mail infobib@uph.edu.pl


19.02.2020

Uwaga - Realizacja zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2021


Zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane w systemie on-line. Każdy student otrzyma stosowne zaproszenie do grupy zajęciowej oraz niezbędne instrukcje, które zostaną wysłane po zakończonej rejestracji. Zajęcia będą realizowane przy pomocy platformy Google Meet. W momencie zniesienia obostrzeń zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane w obiektach Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 3 Maja 54. O zmianie sposobu realizacji zajęć studenci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z koordynatorem zajęć przy pomocy poczty e-mail. ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl


19.02.2020

Uwaga !!! Studenci kierunków informatyka, chemia, gospodarka przestrzenna, rolnictwo i zootechnika studia II stopnia

W dniu 22.02.2021 roku od godziny 10:00 uruchomione zostanie aplikowanie o przyznanie stypendium rektora (możliwość aplikowania w systemie o stypendium rektora do 21 marca 2021 r. do godz. 23:59, następnie wniosek należy wydrukować i złożyć w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów do 22 marca 2021 r.) oraz aplikowanie o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi (ww. wnioski należy również wydrukować i złożyć w Sekcji ds. Świadczeń dla Studentów). Regulamin świadczeń dla studentów UPH dostępny jest na stronie uczelni https://www.uph.edu.pl/studenci/stypendia-uph/stypendia-dla-studentow.

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.

W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z Sekcją ds. Świadczeń dla Studentów.


18.02.2020

Uwaga studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia

Sposób realizacji lektoratów z języków obcych w semestrze zimowym 2020/2021.
Informujemy, że zajęcia z lektoratów realizowane są online w aplikacji Google Meet przez osobne kalendarze zajęciowe przesłane Państwu przez CJO (zawierające jedynie językowe bloki zajęciowe - lektoraty)!

Aby dołączyć do zajęć online, należy wybrać odpowiedni kalendarz z nazwą języka obcego i nazwiskiem właściwego prowadzącego zajęcia – następnie wybrać blok zajęciowy z nazwą swojego kierunku.


17.02.2020

UWAGA STUDENCI
Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

W dniach 18.02.2021 r. – 21.02.2021 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS-web.
Rozpoczną się one o godz. 8.00.
Wszyscy studenci pierwszego roku (sem. 2) studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Osoby, które z ważnych powodów nie zapiszą się w systemie USOS proszone są o kontakt mailowy - ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Osoby zainteresowane realizacją zajęć wychowania fizycznego poprzez jazdę konną (liczba miejsc ograniczona) zapisują się do grup mailowo – agata.danielewicz@uph.edu.pl

21.12.2020

UWAGA STUDENCI
- DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU
STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
ORAZ JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Przypominamy o konieczności realizacji Przysposobienia bibliotecznego.
Od 4 stycznia 2021 roku dostępny będzie test on-line z Przysposobienia bibliotecznego (E-szkolenia) https://bg.uph.edu.pl/e-szkolenie/test-zaliczeniowy W celu uzyskania zaliczenia z Przysposobienia bibliotecznego (E- szkolenia) należy w terminie do 19 lutego 2021 roku rozwiązać test. Na tej podstawie pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH będą wpisywać zaliczenie w systemie USOS. Osoby, które nie zaliczyły testu - proszone są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG - mail infobib@uph.edu.pl tel. 25 643 17 48.

03.11.2020

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Przypominamy o możliwości wykupienia ubezpieczenia od NNW – termin opłacenia składki upływa dnia 21 listopada 2020 r.

Składka roczna za jednego studenta wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 28.000 zł.. Studenci realizujący praktyki zawodowe winni w szczególności przystąpić do ubezpieczenia z uwagi na wymagania instytucji przyjmujących na praktyki. Składkę roczną należy wpłacić w dziekanacie lub za pośrednictwem portalu ubezpieczeniowego.

Okres trwania ubezpieczenia od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. przez 24 godziny na dobę na terenie uczelni jak i poza nią (w domu, pracy).

Szczegóły na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/ubezpieczenie-studentow
19.10.2020
UWAGA !!!

Dziś w nocy miała miejsce awaria z powodu, której niektóre osoby nie mogły zalogować się do poczty uczelnianej. Awaria została usunięta i wszyscy studenci powinni już móc bez przeszkód zalogować się do systemu. Osoby, które w dalszym ciągu mają problemy z zalogowaniem się, proszone są o kontakt na adres email: usosweb@uph.edu.pl
16.10.2020
UWAGA !!!

Studenci kierunku zootechnika, rolnictwo, informatyka oraz chemia studia II stopnia (studia trwają trzy semestry) muszą wypełnić wniosek o przyznanie stypendium rektora w aplikowaniu o stypendium rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021. W sytuacji gdy student wypełnił aplikowanie o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 należy je usunąć z systemu USOSWeb i postąpić zgodnie z ww. informacją.

15.10.2020
Studenci


Od 16 października 2020 roku od godziny 9:00 zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 30 października 2020 r.

UWAGA !!!

Aplikowania w systemie USOSweb o stypendium rektora zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH możliwe jest jedynie do dnia 25 października 2020 r. do godz. 23:59 , następnie system zostanie zamknięty (uwaga do tego terminu wniosek należy również wydrukować z systemu). Wygenerowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w terminie do 26 października 2020 r.

Uwaga! Dotyczy wniosków o stypendium rektora - współautorstwo osiągnięć naukowych i artystycznych.

W przypadku gdy student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora wykazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które osiągnął we współautorstwie, a w systemie USOSweb brak jest odpowiedniego przelicznika punktów z uwzględnieniem współautorstwa, bardzo proszę przed zatwierdzeniem wniosku skontaktować się z odpowiednim dziekanatem.

Dodatkowo w przypadku wniosków o przyznanie stypendium rektora postępowanie ma charakter konkurs. Jest określony ścisły termin do którego należy złożyć kompletny wniosek tj. 26 października 2020 r. Wszystkie dokumenty, które wpłynął po wyżej określonym terminie nie mogą zostać uwzględnione. Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Uwaga

Termin do którego należy składać wnioski o przyznanie stypendium rektora ma charakter materialny – w postępowaniu Odwoławcza Komisja Stypendialna może uwzględniać jedynie dokumenty które wpłynęły do tego terminu. Nie ma możliwości uzupełniania wniosków oraz załączników.

Doktoranci

Od 16 października 2020 roku od godziny 9:00 zostanie uruchomione aplikowanie o przyznanie świadczeń dla studentów, tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Wnioski należy składać zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UPH do dnia 30 października 2020 r.


02.10.2020
Uwaga studenci studiów stacjonarnych

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisów na przedmioty, które nie zostały uruchomione - ze względu na małą liczbę zapisów, muszą dokonać zmiany przedmiotu, ponieważ przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów, nie jest związany ze studiowanym kierunkiem.

Zmiany przedmiotu należy dokonać w terminie do 14 października 2020 r.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są poprzez system Usosweb. Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „REJESTRACJE ŻETONOWE”.


02.10.2020
Studenci

Student, który ubiega się o przyznanie świadczeń dla studentów (tj: stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy najpierw wypełnić oświadczenie o dochodach.

Terminy aplikowania w systemie USOSweb oraz terminy i miejsce składania wniosków w wersji papierowej będą określone w późniejszym komunikacie.

Doktoranci


Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb odpowiednich wniosków. Wypełnione wnioski (oświadczenie o dochodach) należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami.

UWAGA!!! W przypadku stypendium socjalnego należy wypełnić najpierw oświadczenie o dochodach.

Stypendium rektora należy złożyć w formie papierowej (wzór określa załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Terminy aplikowania w systemie USOSweb oraz terminy i miejsce składania wniosków w wersji papierowej będą określone w późniejszym komunikacie.


22.09.2020
Uwaga studenci

W dniach 28.09 – 30.09.2020 r. odbędą się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego w systemie USOS.
Rozpoczną się one o godz. 8.00.
Wszyscy studenci drugiego roku (sem.3) studiów stacjonarnych I stopnia oraz kierunek Pielęgniarstwo sem. 7 otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej.

Osoby, które z ważnych powodów nie zapiszą się w systemie USOS na te zajęcia, proszone są o kontakt mailowy - ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Osoby zainteresowane realizacją zajęć wychowania fizycznego poprzez jazdę konną (liczba miejsc ograniczona) zapisują się do grup mailowo – agata.danielewicz@uph.edu.pl


22.09.2020
Uwaga studenci

Od jutra (22.09.2020) ruszaj zapisy na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Administracja (sem. 5),
2. Chemia (sem. 7)
3. Filologia (sem. 5),
4. Filologia polska (sem. 5),
5. Historia (sem. 5),
6. Inżynieria procesów technologicznych (sem. 5),
7. Matematyka (sem. 5)

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu

Zapisy trwają do 25 września 2020 r.

UWAGA: Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany do realizacji w planie studiów.
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są poprzez system Usosweb. Po zalogowaniu, należy przejść do zakładki DLA STUDENTÓW a następnie w menu po lewej stronie należy kliknąć „REJESTRACJE ŻETONOWE”.


08.07.2020
Uwaga studenci

Na naszej Uczelni uruchomiona została elektroniczna karta obiegowa, która zastępuje dotychczasową obiegówkę papierową. Dla osób kończących studia w systemie UsosWeb są wystawiane obiegówki, które należy wypełnić. Karta obiegowa dostępna jest w systemie UsosWeb w zakładce „DLA WSZYSTKICH” -> Obiegówki. Należy odpowiedzieć na pytania skierowane bezpośrednio do studenta jak również obserwować stan wypełnienia całej karty.