Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 16 godzin temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
W serwisie tym zostaną udostępnione informacje na temat oferty dydaktycznej UPH, opłat za studia, akademiki. Resztę odkryjecie sami.


UWAGA STUDENCI!

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 zobowiązane są do wypełnienia w systemie usosweb „Oświadczenia o dochodach” oraz „Wniosku o stypendium”. Złożenie samego „Oświadczenia o dochodach” nie uprawnia do ubiegania się o stypendium.UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:
- „Psychologia”,
- „Ekologia społeczna w dobie globalizacji”,
- „Naukowe podstawy zdrowia i urody”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Bezpieczne finanse”,
- „Chór akademicki”,
- „ABC finansów”,
- „E-kultura w XXI wieku”


muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Produkty roślinne dla zdrowia i urody”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza”,
- „Chór akademicki II”,
- „Prawne aspekty ochrony środowiska w Unii Europejskiej”,
- „Historia mediów po ludzku, czyli od jaskini do smartfona”,
- „Pisarki polskie- kobiece ja w sztuce”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Uwaga studenci
Dnia 1.10.2017 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich zainteresowanych studentów naszej Uczelni.

Rejestracja trwa do dn. 06.11.2017 r.
Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Termin egzaminu 17.11.2017 r. (piątek)
Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.
Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30

UWAGA : liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.
Zapisy prowadzone są poprzez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2017/2018 dla studentów 3 semestru studiów stacjonarnych II stopnia oraz 2 semestru kierunków Rolnictwo, Zootechnika, Bioinżynieria produkcji żywności studiów stacjonarnych II stopnia w terminach : I tura - 27.09 - 2.10.2017 r. II tura - 3 - 8.10.2017 r. oraz o zapisach na wykład z przedmiotu Zdrowy styl życia dla studentów ze zwolnieniami lekarskimi z wychowania fizycznego w tych samych terminach. Równocześnie informujemy o możliwości zapisu w dniu 3.10.2017 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej na zajęcia z jazdy konnej zamiast zajęć z wychowania fizycznego.
Zapisy prowadzone są poprzez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


Uwaga studenci


Zgodnie z § 22 ust. 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH (Zarządzenie Rektora Nr 80/2017 z dnia 21 września 2017 r.), student który składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do wypełnienia w systemie USOSweb oświadczenia o dochodach oraz wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, informacja o dochodach studenta, członka rodziny studenta wprowadzona do systemu USOSweb oraz wykazany dochód na jednego członka rodziny studenta, musi być zgodna z informacją i dochodem wykazanym w załączniku nr 1 do regulaminu.

UWAGA STUDENCI
Trwają zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Przypominamy, iż zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 5),
2. Rolnictwo (sem. 3),
3. Dietetyka (sem. 3),
4. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 5)
4. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
5. Filologia – sp. język rosyjski w biznesie (sem. 5),
6. Filologia – sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi, sp. język angielski w biznesie z translatoryką (sem. 5) – do realizacji dwa przedmioty
7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 3),
8. Historia (sem. 5),
9. Matematyka (sem. 5),
10. Informatyka (sem. 3),
11. Administracja (sem. 5),
12.Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 3),
2. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
3. Rolnictwo (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3),
5. Zootechnika (sem. 2),
6. Filologia (sem. 3) - do realizacji dwa przedmioty,
7. Filologia polska (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty,
8. Historia (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),
10. Chemia (sem. 3),
11. Matematyka (sem. 3),


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (studenci kierunków: filologia, filologia polska – wybierają dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 30 września 2017 r.

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Uwaga studenci,


Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o miejsce w domu studenta w roku akademickim (2017/2018). Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu UsosWeb, gdzie w dziale "Dla studentów", znajduje się kreator takiego wniosku.

Proces aplikowania składa się z następujących czynności.

1. Za pomocą kreatora wypełniamy wniosek.
2. Podajemy odpowiednie dane: odległość od uczelni, informacje o ewentualnej niepełnosprawności.
3. Wskazujemy preferencje co do domu studenta, w którym chcemy zamieszkać. Robimy to przeciągając odpowiednie ikony symbolizujace poszczególne domy studenta. W górnej części umieszczamy akademiki w których chcemy zamieszkać, a w dolnej te, gdzie nie chcemy. Istotna jest kolejność poszczególnych ikonek. Te umieszczone najwyżej, oznaczają najbardziej preferowany dom studenta.
4. Student może wskazać osoby, z którymi chciałby zamieszkać w pokoju.
5. Wypełniony wniosek zatwierdzamy i oczekujemy na jego rozpatrzenie.
6. Każdy etap obsługi wniosku sygnalizowany jest wysłaniem wiadomości e-mail na adres studenta.

UWAGA STUDENCI!


Przypominamy, iż zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


Dnia 25.04.2017 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich zainteresowanych.

Rejestracja trwa do dn. 18.05.2017.

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 50 zł. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 145 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Termin egzaminu 02.06.2017 r. (piątek)
Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39.
Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30

UWAGA : liczba miejsc w grupie egzaminacyjnej wynosi 50.

Zapisy prowadzone są poprzez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).


UWAGA STUDENCI
W celu usprawnienia obsługi spraw socjalnych studentów istnieje potrzeba wprowadzenia składania wniosków w zakresie pomocy materialnej w formie elektronicznej.

W związku z powyższym studenci przyjęci na kierunki:

- informatyka, studia drugiego stopnia,

- bioinżynieria produkcji żywności, studia drugiego stopnia,

- rolnictwo, studia drugiego stopnia,

- zootechnika, studia drugiego stopnia,

oprócz wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego w formie papierowej, składanych w dziekanatach, zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH (Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 71/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.), zobowiązani są do wypełniania również wniosków w formie elektronicznej w systemie USOSweb. (Uwaga!!! proszę nie drukować wniosku oraz oświadczenia o dochodach z systemu USOSweb – wniosek należy wypełnić w formie papierowej na załącznikach do regulaminu i dodatkowo wprowadzić wszystkie dane do systemu USOSweb.) Aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy w pierwszej kolejności wypełnić i zatwierdzić „Oświadczenie o dochodach za rok 2015 ”, następnie należy wypełnić "Wniosek o stypendium socjalne" na semestr letni w roku akademickim 2016/2017.


UWAGA STUDENCI
W dniu 02.03.2017 godz. 12.00 w Auli Wydziału Humanistycznego odbędzie się spotkanie informacyjne na temat personal brandingu, wymagań pracodawców oraz egzaminu TOEIC przeprowadzone przez ETS Global Polska. SJO i Biuro Karier zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu.
UWAGA STUDENCI!

Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:
- „Psychologia”,
- „Ekologia społeczna w dobie globalizacji”,
- „Prawo w komunikacji społecznej”,
- „Teoria i praktyka rynku pracy”,
- „Bezpieczne finanse”,
- „Rola nauki i kultury w zachowaniu polskości w okresie zaborów”,
- „ABC finansów”,
- „E-kultura w XXI wieku”

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na następujące przedmioty:
- „Technologia innowacji”,
- „Synergia w zespołach i organizacjach”,
- „Droga do wiedzy”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Antyczne dziedzictwo Europy”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza”,
- „Chór akademicki II”,
- „Pisarki polskie- kobiece ja w sztuce”,
- „Przeciwdziałanie korupcji”

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

W dniach 16.02-18.02. 2017 r. odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowego styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Planowany rozkład grup znajduje się tutaj. Grupy podzielone zostały na męskie oraz żeńskie. Prosimy o zapisanie się do odpowiednich grup.

W pierwszej turze zapisów grupy s dedykowane poszczególnym wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy wtorkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Humanistycznego, grupy środowe dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego i studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.
Spotkanie organizacyjne osób, które zapiszą się na zajęcia z jazdy konnej odbędzie się 27 lutego o godzinie 17:00 w w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej.

Przypominamy, że osoby posiadające zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zaopiniowane przez Dziekanów Wydziałów, muszą realizować przedmiot „Zdrowy styl życia” w czwartki o godz.8.00 -9.30 w Auli Instytutu Biologii ul. Prusa 12, na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


UWAGA STUDENCI!

We wtorek (07.02.2017) o godz 20:00 rozpoczynają się zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziane do realizacji przedmioty ogólnouczelniane, z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 2),
2. Gospodarka przestrzenna (sem. 2) - do realizacji dwa przedmioty,
3. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2) i (sem. 4)
4. Rolnictwo (sem. 2),
5. Turystyka i rekreacja (sem. 4) - do realizacji dwa przedmioty,
6. Zootechnika (sem. 2) i (sem. 4)
7. Dietetyka (sem. 2),
8. Analityka z diagnostyką molekularną (sem. 2),
9. Ratownictwo medyczne (sem. 2)
10. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2),
11. Historia (sem. 2),
12. Filologia polska (sem. 6)
13. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 2),
14. Pedagogika (sem. 6) - do realizacji dwa przedmioty,
15. Administracja (sem. 4),
16. Logistyka (sem. 4) i (sem. 6),
17. Zarządzanie (sem. 2),
18. Matematyka (sem. 4),
19. Informatyka (sem. 2),

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziane do realizacji przedmioty ogólnouczelniane, z następujących kierunków studiów:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 3),
2. Rolnictwo (sem. 2),
3. Dietetyka (sem. 2),
4. Zootechnika (sem. 3),
5. Bezpieczeństwo narodowe (sem.2) - do realizacji dwa przedmioty,
6. Historia (sem. 2)
7. Pedagogika (sem.4) - do realizacji dwa przedmioty,
8. Administracja (sem. 4) - do realizacji dwa przedmioty,
9. Zarządzanie (sem. 2),
10. Chemia (sem. 4),
11. Matematyka (sem. 4),

Zapisy trwają do 15 lutego 2017 r.

UWAGA, WAŻNE!

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.


Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

UWAGA STUDENCI !!!!
W związku z zakończonymi posiedzeniami Odwoławczej Komisji Stypendialnej informuję, iż na nw. kierunkach studiów pierwszego stopnia nie został wykorzystany limit 10% najlepszych studentów:
  • filologia,
  • kryminologia stosowana,
  • logistyka,
  • informatyka,
  • ratownictwo medyczne,
  • zootechnika.
W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 15 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż ww. wnioski mogą składać jedynie osoby, które spełniają warunki zawarte w § 30 ust. 3 regulaminu, który stanowi iż warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie za poprzedni rok studiów, w ramach co najmniej jednej kategorii, nie mniej niż 40 pkt. lub średniej ocen co najmniej 4,00. Dotyczy wyłącznie osób, które nie składały wniosku w terminie wcześniejszym.

Przewodnicząca
Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela !


W roku akademickim 2016/17 uruchomiony został moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunków: bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, filologia sp. język angielski w biznesie z translatoryką i matematyka, którzy zarejestrowali się w systemie usos i złożyli do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student posiada) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmują kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem Nr 53 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Moduł dla studentów studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/17 nie będzie uruchomiony z uwagi na zbyt małą liczbę zainteresowanych.

Rozkład zajęć w/w modułu znajduje się w na stronie http://www.uph.edu.pl w zakładce Studenci / Sprawy studenckie/Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
STUDENCI !!

RUSZAJĄ ZAJĘCIA NA MODULE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO!!

1) Podstawy pedagogiki – wykład 45 godz.
29 listopada 2016 r., wtorek godz. 17.00 – 20.00, s. 1.8

2) Podstawy psychologii – wykład 45 godz.,
30 listopada 2016 r., środa godz. 17.00 – 20.00, s. 1.9,

Pozostałe terminy zajęć zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu
MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Informujemy, że zapisy na „Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” zostały przedłużone do 27.11.2016. Informacje na temat modułu można znaleźć tutaj.

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


​ERASMUS+ DODATKOWA ​REKRUTACJA!!!Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że ruszyła ​dodatkowa ​rekrutacja na wyjazdy na studia​ w ​semestrze letnim ​roku ak. 2016/2017. Studentów zainteresowanych wyjazdami prosimy o kontakt z właściwymi Koordynatorami Wydziałowymi programu Erasmus+

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych - dr Anna Świrska (anna.swirska(at)gmail.com)
Wydział Humanistyczny - dr Maxim Shadurski (maxim.shadurski(at)uph.edu.pl)
Wydział Przyrodniczy - dr hab. Dorota Czeszczewik (dorota.czeszczewik(at)uph.edu.pl)
Wydział Nauk Ścisłych - dr Artur Niewiadomski (artur.niewiadomski(at)uph.edu.pl)

REKRUTACJA TRWA DO 20.10.2016​


UWAGA STUDENCI!

Dziś uruchomiona została druga tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia.

Osoby, które się jeszcze nie zapisały proszone są o dokonanie zapisu.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


UWAGA STUDENCI!


Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

„Środowisko a działalność człowieka”,
„Prawo karne w praktyce”,
„Zwyczaje akademickie i dobre maniery”,
„Samopoznanie poprzez literaturę. Od XIX wieku do literatury najnowszej”,
„Historia odkryć naukowych”,
„Psychologia”,
„Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej”,
„Bezpieczne finanse”,
„Chór akademicki”,
muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:


„Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
„Synergia w zespołach i organizacjach”,
„Psychodydaktyka twórczości”,
„Prawa człowieka”,
„Materiały XXI wieku”,
„Kino mistrzów w kulturze współczesnej: od Bergmana do Hasa”
„Zagadnienia sztuki współczesnej”,
„Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza”
„Chór akademicki II”,
„Prawne aspekty ochrony środowiska w Unii Europejskiej”- ,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Szczegółowe informacje w systemie UL przez który zapisy są prowadzone znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego


W dniach 30.09 - 2.10.2016r odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Studenci studiów stacjonarnych II roku – II stopnia (oprócz Rolnictwa, Zootechniki, Bioinżynierii produkcji żywności oraz Informatyki) oraz studenci I roku II stopnia (kierunek Rolnictwo, Zootechnika, Bioinżynieria produkcji żywności oraz Informatyka) otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod dresem:https://zapisy.uph.edu.pl

Planowany rozkład grup znajduje się tutaj. Grupy podzielone zostały na męskie i żeńskie. Prosimy o zapisanie się do odpowiednich grup.

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym Wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy wtorkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Humanistycznego. Grupy środowe- dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych . Czwartkowe dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Wydziału Przyrodniczego.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej.
Zapisy na zajęcia z jazdy konnej odbędą się w dniu 4.10.2016r o godzinie 17.00 w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej.

Przypominamy, że osoby posiadające zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zaopiniowane przez Dziekanów Wydziałów, muszą realizować przedmiot „Zdrowy styl życia”, na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.UWAGA STUDENCI!

W poniedziałek (19.09.2016) o godz 08:00 rozpoczynają się zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 5),
2. Rolnictwo (sem. 3),
3. Dietetyka (sem. 3),
4. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
5. Filologia (sem. 5),
6. Filologia polska (sem. 5),
7. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem. 3),
8. Matematyka (sem. 5),
9. Informatyka (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem. 3),
2. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
3. Rolnictwo (sem. 2),
4. Dietetyka (sem. 3),
5. Zootechnika (sem. 2),
6. Filologia (sem. 3) - do realizacji dwa przedmioty,
7. Filologia polska (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty,
8. Historia (sem. 3),
9. Zarządzanie (sem. 3),
10. Chemia (sem. 3),
11. Matematyka (sem. 3),
12. Informatyka (sem. 2) – do realizacji dwa przedmioty,

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (studenci kierunków: filologia, filologia polska, informatyka – wybierają dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 30 września 2016 r. Termin zapisów wydłużony został do 03.10.2016
1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.


Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Uwaga studenci,


Od tego roku akademickiego (2016/2017) istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu UsosWeb, gdzie w dziale "Dla studentów", znajduje się kreator takiego wniosku.

Proces aplikowania składa się z następujących czynności.

1. Za pomocą kreatora wypełniamy wniosek.
2. Podajemy odpowiednie dane: odległość od uczelni, informacje o ewentualnej niepełnosprawności.
3. Wskazujemy preferencje co do domu studenta, w którym chcemy zamieszkać. Robimy to przeciągając odpowiednie ikony symbolizujace poszczególne domy studenta. W górnej części umieszczamy akademiki w których chcemy zamieszkać, a w dolnej te, gdzie nie chcemy. Istotna jest kolejność poszczególnych ikonek. Te umieszczone najwyżej, oznaczają najbardziej preferowany dom studenta.
4. Student może wskazać osoby, z którymi chciałby zamieszkać w pokoju.
5. Wypełniony wniosek zatwierdzamy i oczekujemy na jego rozpatrzenie.
6. Każdy etap obsługi wniosku sygnalizowany jest wysłaniem wiadomości e-mail na adres studenta.Szanowni Państwo,


W związku z opracowaniem wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie prosimy Państwa (wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych UPH) o wypełnienie*do dnia 25.06.2016 r.* ankiety dostępnej pod niżej podanym linkiem. Dane z niej uzyskane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu przygotowania wniosku.

Poniższa ankieta ma na celu zbadanie potrzeb kadry odnośnie podnoszenia kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Projekt zakłada rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć w języku obcym oraz wykorzystania technologii IT podczas zajęć.

Link do ankiety znajduje się w zakładce dla "DLA PRACOWNIKÓW" po zalogowaniu się.

Link do ankiety dla pracowników...

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Studium Języków Obcych
Instytut InformatykiZaproszenie dla studentów do udziału w badaniu "EUROSTUDENT VI"


Studiujesz w Polsce?

Stoisz przed niepowtarzalną szansą na udział w największym badaniu studentów w Europie! Mamy przyjemność zaprosić Cię do projektu EUROSTUDENT, diagnozującego społeczne warunki studiowania, prowadzonego równolegle w blisko 30 krajach. Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci od 10 do 20 minut. Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS gwarantuje pełną dyskrecję i poufność – informacje, których nam udzielisz zostaną oddzielone od Twoich danych osobowych, a wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk. Respondenci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, wezmą udział w grze o tablety. Pytania ankiety adresowane są do wszystkich osób studiujących na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych oraz podyplomowych Powiedzmy Europie jak studiuje się w Polsce!

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT VI PL

Link do ankiety dla studentów...Uwaga Studenci!!!


Rozpoczęła się rejestracja w systemie USOS UL na egzamin biegłości językowej „TOEIC dla Wszystkich” (język angielski) dla studentów UPH.

Rejestracja odbywa się w dwóch turach, tzn.
- od 14.04.16 do 04.05.16 dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
- od 05.05.16 do 21.05.16 31.05.16 dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
  1. Zapoznaj się z Reglaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC
  2. Zarejestruj się na egzamin przez system USOS UL dostępny pod adresem https://zapisy.uph.edu.pl.
  3. W terminie 3 dni od chwili zapisu wnieś opłatę za przystąpienie do egzaminu w kwocie 15 zł (nie podlega zwrotowi). Po upływie tego terminu osoby z nieuregulowaną płatnością są usuwane z listy kandydatów.

Każdy zdający będzie miał możliwość nabycia Certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł.

Więcej ważnych informacje tutaj: TOEIC Rejestracja

To już ostatnie sesje egzaminacyjna TOEIC w tym roku akademickim. Następna odbędzie się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Terminy i miejsce egzaminów TOEIC dla Wszystkich w roku akademickim 2015/2016:
WydziałDataRozpoczęcie egzaminuMiejsce
Nauk Ścisłych13.05.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39
Przyrodniczy13.05.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39
Humanistyczny10.06.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39
Nauk Ekonomicznych i Prawnych10.06.16godz. 14.00Aula Wydziału Humanistycznego ul. Żytnia 39

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Martą Czarnocką (m.czarnocka(małpa)hotmail.com).Erasmus+ 2016/2017
RUSZYŁA REKRUTACJA

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że ruszyła rekrutacja na wyjazdy na studia/ praktyki oraz wyjazdy w celu prowadzenia zajęć i wyjazdy szkoleniowe dla pracowników w roku ak. 2016/2017. Studentów i wykładowców/pracowników zainteresowanych wyjazdami prosimy o kontakt z właściwymi Koordynatorami Wydziałowymi programu Erasmus E+, którzy wraz z komisjami wydziałowymi przeprowadzą nabór na wyjazdy. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia nabór trwa do 31.03.2016 r. Studenci wyjeżdżający na praktykę oraz wykładowcy/pracownicy mogą ubiegać się o wyjazd do 30.06.2016 r.

Na stronie internetowej UPH http://www.uph.edu.pl/erasmus dostępny jest aktualny wykaz miejsc w uczelniach partnerskich, do których studenci i pracownicy naszej uczelni mogą wyjechać . Zainteresowane osoby znajdą tu również Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 4 marca 2016 r., regulujące zasady kwalifikacji studentów/pracowników na wyjazd i finansowania pobytu oraz formularze zgłoszeniowe.

Erasmus+ Koordynatorzy Wydziałowi:

Wydział Przyrodniczy – dr hab. Edyta Kosterna , Instytut Agronomii,
e-mail: edyta.kosterna@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych – dr Anna Świrska, Instytut Zarządzania i Marketingu,
e-mail: anna.swirska@uph.edu.pl
Wydział Humanistyczny – dr Maxim Shadurski, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych,
e-e-mail: maxim.shadurski@uph.edu.pl
Wydział Nauk Ścisłych, dr Artur Niewiadomski, Instytut Informatyki,
e-mail: artur.niewiadomski@uph.edu.pl

UWAGA !

Możliwe jest ponowne zapisywanie się na przedmioty ogólnouczelniane przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA STUDENCI!


W sobotę (13.02) rozpocznie się II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmiot: „Prawo w komunikacji społecznej” muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmiot ten nie będzie uruchomiony.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
- „Chemia żywności – interesująco i prosto”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Literatura polska wobec kultury postmodernistycznej”,
- „Jednostka, rodzina, społeczeństwo w XIX i na początku XX wieku”,
- „Kino mistrzów w kulturze współczesnej: od Bergmana do Hasa”,
- „Muzyka w kulturze”,
- „Chór akademicki II”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Szczegółowe informacje w systemie UL przez który zapisy są prowadzone znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego


W dniach 10 - 12.02.2016r. odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowy styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem:https://zapisy.uph.edu.pl

Obowiązuje podział na grupy żeńskie i męskie. Z terminami zajęć i rodzajami grup można się zapoznać na planie przedmiotu , który znajduje się tutaj. (Po kliknięciu na obszar obrazujący daną grupę uzyskamy więcej szczegółów na jej temat).

Wszyscy studenci pierwszego stopnia drugiego semestru otrzymali po jednym żetonie umożliwiającym zapis na zajęcia. Proszę sprawdzić, czy takowe żetony Państwo posiadają.

W pierwszej turze zapisów większość grup została dedykowana poszczególnym wydziałom. Dedykacja oznacza pierwszeństwo w zapisie dla konkretnych kierunków studiów.

Grupy poniedziałkowe są dedykowane dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Grupy wtorkowe dla studentów Wydziału Humanistycznego. Czwartkowe dla studentów Wydziału Przyrodniczego. Grupy piątkowe dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych.

Dodatkowo istnieje możliwość zaliczenia tych zajęć poprzez uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej.
Zapisy na zajęcia z jazdy konnej odbędą się w dniu 16.02.2016 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Jeździeckim przy ul. Kazimierzowskiej.

Przypominamy, że osoby posiadające zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zaopiniowane przez Dziekanów Wydziałów, muszą realizować przedmiot „Zdrowy styl życia” w środę o godz. 15.30-17.00 w Auli Instytutu Biologii ul. Prusa 12, na który również obowiązuje rejestracja żetonowa.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI!

Dziś (26.01.2016) o godz 18:00 rozpoczynają się zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 2),
2. Dietetyka (sem 2),
3. Gospodarka przestrzenna (sem 2) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
4. Rolnictwo (sem 2),
5. Turystyka i rekreacja (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
6. Zootechnika (sem 2), (sem 4),
7. Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa (sem 6),
8. Analityka z diagnostyką molekularną (sem 2),
9. Bioinżynieria produkcji żywności (sem 2),
10. Ratownictwo medyczne (sem 2),
11. Chemia (sem 2),
12. Informatyka (sem 2),
13. Matematyka (sem 4),
14. Administracja (sem 4),
15. Logistyka (sem 4), (sem 6),
16. Zarządzanie (sem 2),
17. Filologia polska (sem 6) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
18. Historia (sem 2),
19. Pedagogika (sem 6) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
20. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2),
21. Filologia, specjalność język rosyjski w biznesie (sem 2),
22. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sem 2),


Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunki: gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, pedagogika, filologia polska – wybór dwóch przedmiotów)

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 2),
2. Dietetyka (sem. 2),
3. Matematyka (sem 4),
4. Administracja (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
5. Zarządzanie (sem. 2),
6. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 2) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim,
7. Filologia, specjalność język rosyjski w biznesie (sem. 2),
8. Historia (sem. 2),
9. Pedagogika (sem 4) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze letnim.
Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunki: administracja, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika – wybór dwóch przedmiotów)

Zapisy trwają do 10 lutego 2016 r.
1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach Erasmus+ 2016/2017
Wymagany TOEIC


Dnia 21 listopada 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla studentów, którzy będąsię ubiegać o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim2016/2017.

Jednym z wymaganych dokumentów rekrutacyjnych jest zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Studenci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu mogą przystąpić do egzaminu TOEIC na naszej uczelni i tym samym uzyskać potwierdzenie swojej znajomości języka angielskiego.

Brak wymaganego potwierdzenia znajomości języka angielskiego dyskwalifikuje studenta przy rekrutacji na wyjazdy do uczelni, w których jest on językiem wykładowym.

Sesję egzaminacyjną zaplanowano na 15.01.2016 r.

Rejestrcja na powyższą sesję będzie prowadzona od 21.11.2015 r.do 18.12.2015 r.

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin. Po otrzymaniu wyniku, zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Egzamin odbędzie się w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Studium Języków Obcych UPH
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Uwaga studenci uczestniczący w rejestracji na moduł KPWdWZ!!

Informujemy iż, moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów pierwszego roku, którzy rejestrowali się na moduł w roku akademickim 2015/2016 nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby chętnych na poszczególnych kierunkach.

Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Trwa rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dnia 15 listopada 2015. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem Sekcji Sportowych zawierających wytyczne dotyczące przystąpienia do zajęć rekreacyjno- sportowych, który dostępny jest na stronie http://www.csir.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo w zajęciach ( 2 razy w tygodniu) wynosi 150 złotych za semestr. Jest ona automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na wybraną formę zajęć i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę można wnieść w formie 3 rat po 50 złotych. Pierwszą z rat należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy uczestników zajęć.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminem Sekcji Sportowej oraz potwierdzeniem zapoznania się .

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu. Powołanie każdej grupy rekreacyjno- sportowej uzależniona jest od liczby zarejestrowanych kandydatów. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl
Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 – WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA!!!


SZCZEGÓŁY: http://www.biurokarier.uph.edu.pl/otk-2015


MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELAModuł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na module odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia (kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. rusycystyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej).

Studenci studiów II stopnia (kierunków: historia, bezpieczeństwo narodowe, filologia sp. anglistyka, administracja, zarządzanie, dietetyka, chemia, informatyka, matematyka, biologia, rolnictwo, zootechnika) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym (III i IV etapie edukacyjnym, tj. do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej jeśli uzyskali uprawnienia nauczycielskie na studiach I stopnia i posiadają je już do szkoły podstawowej; II, III i IV etapie edukacyjnym, tj. , do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – jeśli nie uzyskali uprawnień na studiach I stopnia; w przypadku dietetyki, zarządzania i administracji – wyłącznie na IV etapie edukacyjnym, tj. do szkoły ponadgimnazjalnej).

Moduł kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany odpłatnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych równolegle z kształceniem na poszczególnych kierunkach w ramach studiów I i II stopnia. Uruchomienie modułu może nastąpić w przypadku wybrania go przez co najmniej 28 studentów z danego kierunku studiów.

Student zainteresowany modułem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela rejestruje się w systemie USOS w terminie od 12.10.2015 r. do 31.10.2015 r. oraz składa równocześnie w wyznaczonym terminie do właściwego dziekana wydziału podanie z prośbą o przyjęcie na moduł z zaznaczeniem w treści na jaki etap lub etapy edukacyjne chce zdobyć uprawnienia, wraz załączoną kserokopią dotychczasowych uprawnień nauczycielskich (jeśli takie student zdobył i posiada, w celu ich potwierdzenia) i oświadczenie z zaznaczeniem, że podejmuje kształcenie na zasadach odpłatności, zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2015 Rektora UPH z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016. Zgodnie z zarządzeniem, odpłatność wynosi 150 zł za każdy jednosemestralny kurs (przedmiot). Przedmioty realizowane na module zależą od wariantu kształcenia. Planowy termin rozpoczęcia zajęć na module – ostatni tydzień października.

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
środa: 12.00 - 13.00, p. 1.56
e-mail: sabina.wieruszewska-duraj@uph.edu.pl
tel.: 25 643 18 46 (kontakt w podanych godzinach)

Uwaga Studenci zainteresowani Sportem !!!


Dnia 8 października 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na odpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UPH dla studentów wszystkich roczników zainteresowanych aktywnością fizyczną.

Rejestracja trwa do dn.11 października 2015. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Zgodnie z regulaminem opłata za uczestnictwo wynosi 150 złotych ( za semestr) . Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się minimum 15 studentów do każdej z grup.

Zajęcia poszczególnych grup sportowo- rekreacyjnych będą odbywać się według ustalonego planu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres email: ewelina.gutkowska-wyrzykowska@uph.edu.pl

Zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl


UWAGA STUDENCI!

Trwa trzecia tura zapisów na zajęcia wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia.

Osoby, które się jeszcze nie zapisały proszone są o dokonanie zapisu.

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl
UWAGA STUDENCI!Uruchomiona została II tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na przedmiot ogólnouczelniany, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których nie zostały wyczerpane limity.
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Środowisko a działalność człowieka”,
- „Prawo karne w praktyce”,
- „Zwyczaje akademickie i dobre maniery”,
- „Edukacja środowiskowa”,
- „Agroenergetyka”,
- „Historia odkryć naukowych”,

muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na mała liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy dokonali zapisu na przedmioty:

- „Etyczne dylematy współczesnej genetyki”,
- „Psychodydaktyka twórczości”,
- „Prawa człowieka”,
- „Chemia żywności – interesująco i prosto”,
- „Materiały XXI wieku”,
- „Biblia – źródło kultury”,
- „Antyczne dziedzictwo Europy”,
- „Muzyka w kulturze”,
- „Zagadnienia sztuki współczesnej”,
- „Chór akademicki II”,muszą dokonać zmiany przedmiotu - ze względu na małą liczbę zapisów, przedmioty te nie będą uruchomione.


UWAGA STUDENCI!


W dniach 26 - 27 września 2014 odbędzie się pierwsza tura zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego i zdrowy styl życia. Rozpocznie się ona o godzinie 8:00. Wszyscy studenci drugiego roku otrzymali po jednym bezpłatnym żetonie uprawniającym do zapisów do jednej grupy zajęciowej. Posiadanie takiego żetonu należy sprawdzić w systemie UL, który znajduje się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

Zapisać należy się tylko do jednej grupy. Mężczyźni zapisują się do grup męskich, kobiety do grup żeńskich. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż studenci nieprawidłowo zapisani będą administracyjnie wyrzucani z grup do których się błędnie zapisali.

Osoby, które zapiszą się na jazdę konną, będą musiały uzgodnić terminy zajęć z kierownikiem ośrodka jeździeckiego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 06.10.2015 o godzinie 17:00 w budynku Ośrodku Jeździeckiego ul. Kazimierzowska 3.

Osoby, które zapiszą się na zdrowy styl życia, muszą złożyć odpowiednie zaświadczenie w dziekanacie.UWAGA STUDENCI!

W dniu jutrzejszym (25.09.2015) o godzinie 12:00 dla studentów I stopnia i o godzinie 11:00 dla studentów II stopnia rozpoczyna się pierwsza tura zapisów na przedmioty ogólnouczelniane.

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Biologia (sem 5),
2. Bezpieczeństwo narodowe (sem. 3),
3. Historia (sem. 3),
4. Matematyka (sem. 5),
5. Zarządzanie (sem. 3),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 mają w programie studiów przewidziany do realizacji przedmiot ogólnouczelniany z następujących kierunków studiów:

1. Bioinżynieria produkcji żywności (sem. 2),
2. Rolnictwo (sem. 2),
3. Filologia (sem. 3),
4. Filologia polska (sem. 3),
5. Historia (sem. 3),
6. Zarządzanie (sem. 3) – do realizacji dwa przedmioty w semestrze zimowym,
7. Matematyka (sem. 3),
8. Informatyka (sem 2),

Obowiązuje wybór jednego przedmiotu ogólnouczelnianego z listy według załączonego wykazu (kierunek zarządzanie – wybiera dwa przedmioty)

Zapisy trwają do 4 października 2015 r. i realizowane są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.pl

1. Należy wybrać przedmiot z listy, taki który nie jest przewidziany jako obowiązkowy w planie studiów.
2. Studenci którzy realizowali już jeden przedmiot ogólnouczelniany - wybierają inny z listy.

Uwaga Studenci I roku studiów pierwszego stopnia!!!


Dnia 1 października 2015 roku rozpoczyna się rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC (język angielski) dla wszystkich studentów I roku studiów pierwszego stopnia, którzy chcieliby zostać zwolnieni z lektoratu jęz. angielskiego z koncową oceną „bardzo dobry”. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie uzyskanie wyniku B2.

Rejestracja trwa do dn. 4 listopada 2015. Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC, który dostępny jest na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Zgodnie z regulaminem opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 15 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system USOS w momencie zapisania się na egzamin i jest widoczna w należnościach w systemie USOSweb. Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Szczegóły w Regulaminie.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dot. przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

Sesje egzaminacyjne w roku 2015/16 odbywać się będą od drugiej połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia. Liczba sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od liczby zarejestrowanych kandydatów. Dokładne daty egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym, tzn. po zakończeniu rejestracji.

Wszystkie egzaminy będą odbywać w piątki w Auli Wydziału Humanistycznego, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 09:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Przypominamy, iż zapisy prowadzone są po przez system UL znajdujący się pod adresem: https://zapisy.uph.edu.plUWAGA!

Prace dyplomowe można zamieszczać w Archiwum Prac Dyplomowych znajdujące się pod adresem https://apd.uph.edu.pl. Na stronie tej można znaleźć również instrukcje dotyczące procesu archiwizacji.