Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1956 dni temu

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ("Rozporządzenie Ogólne") Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (system POL-on).
  4. Dostęp do Pani/Pana danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
  7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych realizowane jest tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Przez:

dostęp do danych - należy rozumieć dostęp do danych przetwarzanych w systemie USOSweb na indywidualnym koncie osoby, której dane dotyczą, a także możliwość dostępu do danych przetwarzanych w wersji tradycyjnej (papierowej) w aktach osobowych, z którymi można zapoznać się w dziekanatach/biurach jednostek realizujących proces kształcenia;

sprostowanie - rozumie się możliwość uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także zmiana danych nieprawidłowych;

ograniczenie przetwarzania – rozumie się sytuację, gdy przetwarzanie danych prowadzone jest niezgodnie z prawem lub przetwarzanie danych nie jest już konieczne do osiągnięcia celu przez administratora danych.

W razie problemów z zalogowaniem się do USOSWeb prosze kontaktować sie z Ośrodkiem Zarządzania Siecią Komputerową
UPH na adres email: usosweb@uph.edu.pl14.01.2009
Uruchomiona została funkcja przypominania hasła. Nowo wygenrowane hasło wysyłane jest pocztą elektroniczną na adres email użytkownika. W związku z tym prosimy o sprawdzenie swoich adresów email znajdujących się w systemie. W przypadku błędnego adresu email bądź też jego braku należy skontaktować się ze swoim dziekanatem w celu uzupełnienia danych.

13.09.2007
Dla osob nie mogacych zalogowac sie do systemu przygotowano generator kont bankowych.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4bbc237b0 (2023-03-03)